Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je císařovo a co Boží?

3. 11. 2013

Proč chtěli farizeové chytit Ježíše za slovo?

Odpověď bychom nalezli v předchozí kapitole. Je reakcí na Ježíšovo napadení pokrytectví farizeů. Přichází jako buřič do chrámu a převrací to, co dosud v chrámu vždy fungovalo.

Bylo to místo rituálů, kde se vedly teologické diskuze, kupovaly a obětovaly oběti. Ježíš však odhaluje pravou pokryteckou podstatu. Není to místo modlitby, ale doupě lupičů. Kde je pokora, úcta k Bohu, modlitba?

 

Zkuste se teď zamyslet, jak by asi vypadal příchod Ježíše do našeho sboru. Je náš sbor domem modlitby nebo místem obchodu s Bohem? Jak moc jsme zabředlí ve svých rituálech? Jaký zájem máme o modlitbu a jeden o druhého? Jak moc nám záleží na spáse našich bližních? Jsem ochoten dát druhým to nejcennější, co mám, svůj čas? Do jaké míry je Ježíš mým skutečným Pánem, který rozhoduje v mém životě a do jaké míry je to jen náboženské klišé.

 

Podle Ježíše se stali židovští představitelé zlými vinaři, kteří nebyli Božími správci, ale přivlastňovali si to, co jim nepatřilo. Milovali lidskou úctu a majetek více než Boha. Proto Boží slovo odmítali a likvidovali Boží služebníky. Pro své spojení se světem nebyli způsobilí na vstoupení do Boží slávy a druhým v tom bránili.

 

Jste rádi, když vám někdo nastaví zrcadlo, abyste viděli jací ve skutečnosti jste? Co pak začnete dělat?

Činíte pokání jako David, když mu prorok Nátan řekl, že on je ten člověk, který zabil a okradl bližního?

Nebo jste jako farizeové, kteří se začnou obhajovat, hledat spojence a obviňovat druhé?

 

Farizeové se spojili s herodiány, kteří představovali světskou moc, a lstí chtěli Ježíše zlikvidovat.

V jejich jednání je vidět hloubka jejich ďábelské povahy. Pějí ódu na Ježíšovu pravdivost a spravedlivost, přitom ji ve svém srdci odmítli a postavili se do boje proti ní. Kolik jen prázdných zbožných slov vyjde z lidských úst a přitom je srdce jinde. Kolik jen uhlazených bratrských slov slyšíme v církvi a přitom v srdci zeje lhostejnost a nesnášenlivost. Z jednání Ježíše však je jasné, že pokrytectvím lze možná oklamat lidi, ale ne Boha.

 

V čem byl podstata jejich lsti?

Platit daně znamenalo uznat nadvládu Říma, což je kolaborace, vlastizrada. To by Ježíše znemožňovalo v řadách židů, kteří nesli těžce okupaci Říma. Bylo by to stejné jako, když někdo v době protektorátu u nás spolupracoval s Němci.

Neplatit daně znamenalo vzpouru vůči Římu a tím smrt.

 

Jak odpovědět, nebo odpověď odmítnout? V podobném případě o pár veršů dříve Ježíš odpovědět odmítá, když se ho ptají jakou mocí vše činí. V tomto případě se staví jako arbitr. Dejte mi předmět doličný, ať ho prozkoumáme.

Čí je tam obraz? Světu patří peníze, sám si je razí. Jsou nástrojem k ovládání druhých.

Co patří Bohu? Bohu patří svět se vším co je na něm. Nejde jen o obětní bíčky a chrámovou daň, jak se mylně herodiáni a farizeové domnívali. Kdo žije pro tento svět svůj život ztratí. Kdo žije pro Boha, získá věčný život. To jej Ježíšova odpověď. Záleží na tobě, co si vybereš.