Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dejte si pozor na falešný déšť!

10. 9. 2007

Dejte si pozor na falešný déšť!

Yolanda Ballard

26.10.2003

Nezaměňte pomazání se skutečným hnutím Mého Ducha, protože jakmile začne padat pravý déšť, nepřítel se bude snažit napodobit Mé dary. Nepřítel je velký podvodník a zjevuje se jako anděl světla, a pokouší se vás odvést od Mé pravdy. Nejednejte podle toho, co cítíte, ale jednejte vírou v Má slova, protože Můj lid bude znát Můj hlas a nebude následovat žádného podvodníka.

Nebojte se, že budete oklamáni, protože Já chráním Mé drahé, kteří jsou nazváni Mým jménem. Nyní je doba velkého odpadnutí, protože mnozí budou následovat znamení a zázraky a budou následovat učení, která vzrušují jejich uši. Hluboko v jejich srdcích nemají lásku k pravdě, ale raději následují vedení svého vlastního těla. Bděte a modlete se, abyste nevešli v pokušení, protože toto jsou poslední časy a nepřítel přichází jako povodeň a snaží se mnohým zabránit být při velkém uchvácení Mým Duchem. Ano, snaží se zabránit Mému lidu vstoupit na to důvěrné místo, které jsem jim připravil.

Abyste byli schopni opravdově vstoupit do Mého Ducha, musíte mít se Mnou těsné obecenství, a pak budete připraveni pro uchváceni Mým Duchem. Je to blíže než si myslíte, a vy musíte být hotovi. Nevcházejte do pokušení, ale rozbíjejte marné představy, které vás v tuto hodinu svádí. Udržujte své srdce a svoji mysl v čistotě. Mnohé můžete oklamat svými slovy a skutky, ale Já vidím srdce a vidím, zda skutečně chodíte v Mé svatosti nebo ne.

Nenechte se podvést nepřítelem tím, že si budete myslet, že můžete projít s věcmi, které druzí nevidí. To jsou ty malé lišky, které kazí vinici. Volejte za usvědčování Mým Duchem a za pokání v oblastech, do kterých jste se dostali, a navraťte se a přibližte se, aby vaše srdce bylo přepáleno. Čiňte pokání, dokud není pozdě! Cena za hrabání se ve věcech, kterými se nemáte zabývat, je příliš vysoká. Udržujte své oči a svá srdce v čistotě! Nenaslouchejte ani se nedívejte na nepřítelovy svody! Křižujte žádosti svého těla! Já vás varuji, dokud není příliš pozdě.

Přicházím, abych připravil vaše srdce na hluboké a mocné hnutí Mého Ducha a vy musíte být svatí, abyste do něho mohli vstoupit. Nepřítel přijde jako zuřivý oheň, aby zničil Mé nevinné a přijde s velkým podvodem, aby způsobil, že mnozí budou následovat jeho ducha. Proto, nesmíte být nepřipravení! Nepřijímejte pomazání poslední doby bez toho, aniž byste zkoumali, jaký duch je za ním! Zaslíbil jsem, že vyvolení nebudou svedeni, ale to platí jedině tehdy, když se budou udržovat v čistotě, a budou kryti mocí krve Beránka a brněním Mého světla. Tak buďte připraveni na velké vylití Mého Ducha, ale také na záplavu velkého nepřítelova podvodu.

Až spadne Moje sláva, nepřítel také vylije svého ducha znamení, divů a zázraků, aby podvedl mnohé. Proto vynakládejte svůj čas na obecenství se Mnou, abyste Mi byli blíže a učili se slyšet můj tichý, jemný hlas. Věnujte svůj čas tomu, že Mne budete chválit, abych vás mohl budovat a vzdělávat vašeho ducha. Protože toto je čas Mé slávy, ale vy musíte být připraveni! Buďte nevinní jako holubice, a moudří jako hadi, naplněni Mojí milostí a pravdou! Ať je Moje láska vaší mocnou zbraní, abyste mohli přemoci nepřítelův tábor, protože láska přikrývá množství hříchů a spojuje bratry! Má láska zažene nepřítele. A ať vás zaplaví Můj pokoj a pravda, a ať Má radost je vaší silou! Miluji vás a táhnu vás těsně k sobě. Buďte hotovi, praví váš Bůh!Beware Of The False Rain

LionOfJudah1920@wmconnect.com